Registracija domena

rnids-logo

Ime domena koji registrujete određuje adresu na Internetu preko koje će biti locirana vaša web prezentacija. U okviru tog domena se kreiraju vaši poslovni emailovi, te je od izuzetne važnosti odabrati pravi naziv domena. Pametnim odabirom domena koji će biti lako pamtljiv i uočljiv omogućavate da se vaš brend izdvoji u moru konkurencije.

Domeni su klasifikovani na više načina. Pre svega se dele na nacionalne (.rs, .co.rs, .org.rs, .срб...) i internacionalne domene (.com, .net, .org...).

Naziv domena može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina naziva ne sme biti kraća od 2, niti duža od 63 znaka. Naziv ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju (primer: "www.-domen-.rs") i ne sme da sadrži dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji (primer: "www.do--men.rs").


Kome su domeni namenjeni?

.rs, .срб – namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
.co.rs,  .пр.срб – namenjen poslovnim korisnicima;
.org.rs, .орг.срб – namenjen ostalim korisnicima koji su pravna lica;
.edu.rs, .обр.срб – namenjen obrazovnim ustanovama i organizacijama;
.in.rs, .од.срб – namenjen korisnicima koji su fizička lica;
.ac.rs, .ak.срб (delegiran) – namenjen akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije;
.gov.rs, .упр.срб (delegiran) – namenjen državnim organima Republike Srbije;
.com - namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
.net - namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
.org - namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
.biz - namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
.info - namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
.me - namenjen svim zainteresovanim korisnicima;
.tv  -  namenjen svim zainteresovanim korisnicima;

Pravo na registraciju .rs domena imaju:

fizička lica državljani Srbije
pravna lica i preduzetnci sa sedištem u Srbiji
fizička lica, strani državljani
pravna lica u inostranstvu

 

Cenovnik registracije Internet domena mozete videti ovde

 

rnids

ovlasceni registar

RNIDS   Opšti uslovi o registraciji naziva domena

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.