image


Svi serveri iz YUnetove ponude mogu se zakupljivati na mesečnom nivou, pri čemu se visina zakupa određuje prema tipu servera. Početnu investiciju čini instalacija servera i opciono dodatnog hardvera i softvera. Posebnu pogodnost predstavlja popust za godišnje plaćanje u visini od 10%.

 

Konfiguracija Instalacija* (EUR) Mesečni zakup (EUR) Godišnji zakup (EUR)  
YUnetServer dl 1.1 129 99,00 1.069,00 Naručite...
YUnetServer dl 1.2 129 119,00 1.285,00 Naručite...
YUnetServer dl 2.1 129 139,00 1.501,00 Naručite...
YUnetServer dl 2.2 129 249,00 2.689,00 Naručite...
YUnetServer dl 3.1 129 289,00 3.121,00 Naručite...

* Jednokratno
** Navedene cene su bez PDV-a.


Tarifiranje dodatnog protoka

YUnet će neprekidno meriti Internet saobraćaj koji se razmeni sa vašim serverom - 24 časa dnevno u periodu od 30 dana. Računa se ostvareni protok/saobraćaj u oba smera (od servera ka Internetu i obratno) i na osnovu dobijenih rezultata se izračunava ukupan mesečni protok.

Svakog meseca ćemo utvrditi ostvareni protok i odrediti koliko je veći od normiranog, a već u sledećoj fakturi dodatni protok biće jasno naznačen.

Osnovna mesečna pretplata uključuje prosečan mesečni protok:

  • YUnetServer dl1 – do 1TB za ukupni saobraćaj
  • YUnetServer dl2 – do 2TB za ukupni saobraćaj
  • YUnetServer dl3 – do 4TB za odlazni saobraćaj

Cena po kojoj se obračunava prekoračeni protok je: 1GB = 0.1 EUR.

Podeli stranu:
Cenovnik
YUnet Hosting novosti
14. nov.
11:35

Od 27.11.2017. služba tehničke podrške uvodi novo radno vreme više...

22. sep.
09:41

Cloud softverska rešenja su tako dizajnirana da odgovaraju svim potrebama klijenata za jednostavnim i efikasnim vođenjem svoga poslovanja sa posebnim osvrtom na bezbednost više...